Om Mig

Venue var från början en kommunikations- och konceptbyrå med lång erfarenhet av Svensk tv och film.
Venue Media AB startades av Emma Sandén och Sara Garvé den 14 februari 2007 efter att ha arbetat med produktplacering på en reklambyrå sedan 2003. Med en gedigen erfarenhet, kunskap och ett stort kontaktnät i TV- och Film- branschen, lades grunden till en fantastiskt spännande resa inom Produktplacering i Svensk TV.

Venues styrka har från start funnits inom bygg- och inredningsprogram, men har även skapat många fina samarbeten inom livsstisprogram, långfilm och dramaserier. År 2013 stärktes bolaget av Cia Berglund som har en bakrund inom TK industrin och försäljning.  

På uppdrag av Nordisk film konsultade Emma och CIa, i fem säsonger av Sofias Änglar på Kanal5, som inredare och ansvariga för alla renoveringar i programmet. Efter att ha hjälpt till i över 70 hus med omfattande och mycket tidspressade renoveringar valde man att lämna TV’s stress och istället hjälpa privatpersoner och företag på hemmaplan med förverkliganden av deras drömmar och visioner. 

I samband med pandemin i världen valde Venue att pausa verksamheten i några år och idag driver Emma ensam företaget vidare.

Idag uteslutande med inriktning på projektledning innom byggnation, inredning och renoveringar i varierande skala. 

Här på hemsidan kan man även se ett axplock av dels Emmas alster likväl slutresultat av flera olika renoveringar och tillbyggnader utförda av Emma och hennes team.